Cologne: 04.–08.10.2025 #anuga

EN Icon Pfeil Icon Pfeil
EN Element 13300 Element 12300 DE
KORONA M Ltd. | Exhibitor on the Anuga 2023
Hall 3.1 | Stand C031

KORONA M Ltd.

Logo
KORONA M Ltd.
3 Stadiona Str Stara Zagora
6050 Hrishteni
Bulgaria

close open Product groups
close open Brand
close open Press realeses